Financial planning

Uw financiële levenslijn

Als medisch specialist bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw praktijk, maar moet u ook aan uw persoonlijke financiële planning denken. Welk doel hebt u voor ogen? Hebt u kinderen die willen studeren, of streeft u naar financiële onafhankelijkheid en weet u wanneer u wilt stoppen met werken? Dan is het zaak hiervoor tijdig een reserve op te bouwen of aanvullende voorzieningen te treffen.

Wat uw doel ook is, een goed onderbouwde financiële planning biedt houvast.

Onze financiële planners leggen graag uw financiële levenslijn vast: aan de hand van geavanceerde softwareprogramma’s rekenen wij verschillende scenario’s door. Daarbij brengen wij ook de financiële risico’s in beeld, zodat u de financiële gevolgen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden kunt beperken.

Voldoende reserves?

Wilt u bijvoorbeeld over een aantal jaar van een goed pensioen genieten, dan rekenen onze financiële planners door of u daarvoor voldoende reserves opbouwt. Wij kijken daarbij niet alleen of de getroffen voorzieningen doeltreffend zijn, maar brengen uw totale financiële situatie in kaart. Deze brede aanpak kan leiden tot verrassende conclusies. Meer dan eens blijkt dat de huidige vermogenspositie van de klant zo goed is, dat hij zijn droom al veel eerder kan waarmaken.

Blijken de reserves niet toereikend voor het realiseren van uw doelen, dan adviseren wij u over mogelijke aanvullende voorzieningen. Daarbij houden wij uiteraard de betaalbaarheid in het oog. Mocht het treffen van extra maatregelen financieel niet haalbaar zijn, dan kunt u op basis van dit inzicht besluiten om uw doel bij te stellen.

Jaarlijks onderhoud

Omdat het leven niet stil staat, houden wij uw financiële levenslijn graag jaarlijks tegen het licht. Gebeurtenissen als een huwelijk of echtscheiding, kinderen, aan- of verkoop van eigen woning, arbeidsongeschiktheid en pensioendatum zijn immers van invloed op uw persoonlijke financiële planning. Onze specialisten checken of uw financiële levenslijn nog past bij de huidige en verwachte situatie en stellen de koers zo nodig bij.

De voordelen van financiële planning

  • A clear picture of your total financial position
  • Calculating various scenarios
  • Advice on possible additional provisions
  • Annual financial lifecycle check
Switch The Language

    Vanuit onze vestigingen in Breda, Goes en Halsteren ondersteunen wij klanten uit alle denkbare branches. Of u nu een starter, zelfstandig ondernemer, medisch specialist, eigenaar van een groot of juist wat kleiner bedrijf bent: onze medewerkers staan altijd voor u klaar om uw vragen op financieel en fiscaal gebied te beantwoorden.