Medisch

Terwijl ik voor mijn cliënten zorg, zorgt CapsNobel ervoor dat mijn boekhouding klopt.

In mijn werk ben ik heel secuur, om de hele financiële rompslomp geef ik echter niet zo veel. Toch moet ook dat in orde zijn. Het geeft mij veel rust dat mijn persoonlijke adviseur structuur brengt in mijn financiële administratie en mijn belastingzaken beheert.

Daarbij is het plezierig dat CapsNobel thuis is in de medische wereld. Als er iets speelt binnen de maatschap, of er heldere financiële afspraken gemaakt moeten worden met andere specialisten, kan ik altijd vertrouwen op de expertise van CapsNobel.

Thuis in de medische wereld

Bent u liever met uw eigen vak bezig in plaats van u druk te maken over uw boekhouding? Veel medisch specialisten en zorgverleners vonden in de loop der jaren de weg naar CapsNobel. De ervaring en specifieke kennis die wij hiermee hebben opgebouwd, delen wij graag met u.

Zo ondersteunen wij u bij het inrichten van een overzichtelijke financiële administratie, die voldoet aan alle wettelijke eisen. Wanneer privé- en zakelijke uitgaven dicht bij elkaar liggen, helpen wij u graag bij het structureren hiervan. Daarnaast verlenen wij uiteraard alle reguliere financiële en fiscale diensten: van het opstellen van jaarrekeningen en prognoses tot het op tijd indienen van uw belastingaangiftes. Voor advies over pensioen- of oudedagsvoorzieningen, arbeidsongeschiktheidsregelingen of praktijkoverdracht bent u eveneens bij onze specialisten aan het juiste adres.

In de medische sector spelen echter vaak heel andere thema’s die uw aandacht vergen. Bent u medisch specialist in een ziekenhuis, dan moet u wellicht op financieel vlak onderhandelen met de Raad van Bestuur. Ook wanneer u wilt participeren in een medisch centrum, zich aan wilt sluiten bij een maatschap of wilt samenwerken met zelfstandig praktijkhouders, moeten er heldere afspraken worden gemaakt.

Zorginstellingen, jeugdhulpinstellingen, Veilig Thuis-instellingen en andere zorgaanbieders die onder de Wet toelating zorginstellingen of de Jeugdwet vallen, zijn jaarlijks verplicht verantwoording over hun prestaties af te leggen. Onze specialisten hebben veel kennis en ervaring op dit gebied en ondersteunen u graag bij al die specifieke en veelal complexe vraagstukken.

Waar kunnen we u bij helpen?

 1. Uw financiële administratie altijd op orde

  Wij helpen u bij het inrichten van een efficiënte en overzichtelijke boekhouding, ook wanneer privé- en zakelijke uitgaven dicht bij elkaar liggen. Daarnaast maken wij graag de periodieke rapportages voor u op en verzorgen wij de jaarrekeningen. Bij CapsNobel bepaalt u zelf wat u uitbesteedt of juist liever in eigen hand houdt.

 2. Digitalisering betalingsverkeer

  Wanneer er in uw praktijk sprake is van veel betalingsverkeer, dan loont het de moeite om zoveel mogelijk te digitaliseren. Verwerk facturen en bankmutaties digitaal en zet betaal- en incasso-opdrachten automatisch klaar voor internetbankieren. Onze specialisten bieden graag de helpende hand.

 3. Belastingzaken

  Belastingaangiften, het hoort er nu eenmaal bij. Wij verzorgen de aangiftes voor onder andere omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelastingen. Onze fiscalisten gaan echter een stap verder en adviseren u over de mogelijkheden om belasting te besparen. Denk dan aan de rechtsvorm van uw onderneming, investeringssubsidies, aftrekmogelijkheden van lijfrente, oudedagsvoorzieningen en eigen woning, bedrijfsauto, et cetera, et cetera.

 4. Financiële planning

  Een huwelijk, kinderen, aan- of verkoop van eigen woning, arbeidsongeschiktheid, pensioen of zelfs overlijden: het zijn voorbeelden van gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de boekhouding van uw praktijk. Onze financieel planners stellen graag samen met u een financiële levenslijn op waarbij wij aan de hand van geavanceerde software verschillende scenario’s doorrekenen. Een goed onderhouden financiële levenslijn biedt houvast in roerige tijden.

 5. Juridisch advies

  Binnen de medische sector moet op juridisch vlak vaak meer geregeld worden dan in andere branches. Vanaf het kiezen van de juiste de rechtsvorm, het afsluiten van contracten en het werken met ZZP’ers tot de bemiddeling bij conflicten tussen samenwerkende praktijkhouders: uw specialist bij CapsNobel ondersteunt u van A tot Z.

 6. Organisatieadvies

  Groeit uw praktijk en hebt u meer mensen nodig om het werk aan te kunnen? Trekt u dan een vaste werknemer aan of kiest u liever voor een flexibele invulling? Hoe regelt u de waarneming van uw praktijk? Hoe kan een goede verdeelmethode binnen de vakgroep vastgesteld worden? Bij al deze én veel andere vragen bieden wij u graag de helpende hand.

 7. Jaarrapportages zorginstellingen

  Alle zorgaanbieders die onder de Wet Toelating zorginstellingen of de Jeugdwet vallen, zijn jaarlijks verplicht verantwoording over hun prestaties af te leggen. Naast het indienen van de jaarrekening die voldoet aan specifieke wettelijke eisen, moet er vaak ook volgens de Wet normering topinkomens gerapporteerd worden. De specialisten van CapsNobel adviseren u en bereiden de verschillende rapportages samen met u voor.

 8. Salarisadministratie

  Hebt u een aantal werknemers in dienst? Met de online software speciaal voor de salaris- en personeelsadministratie bent u verzekerd van continuïteit. Loonmutaties zijn eenvoudig door te voeren, terwijl u verlof- en ziekteregistraties in het digitale personeelsregistratiesysteem kunt bijhouden. Uiteraard is de online omgeving goed beveiligd en alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.

 9. Estate planning

  Wanneer u tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanloopt, dan komt u op enig moment ook voor praktijkoverdracht te staan. Samen met u zorgen wij ervoor dat u hierop goed voorbereid bent en maximaal gebruik kunt maken van de fiscale mogelijkheden. Wij zijn specialist op het gebied van vermogensbeheer en estate planning, gericht op een gecontroleerde en gefaseerde vermogensoverdracht.

 10. Een zorgeloze oude dag

  Om na een werkend leven van een zorgeloze oude dag te kunnen genieten, moet er het nodige geregeld worden. Wij geven u advies over verschillende pensioenregelingen, lijfrente, stakingswinst en andere vormen van oudedagsreserves. Daarbij kijken we ook naar uw privésituatie en rekenen we u voor wat de gevolgen zijn bij overlijden of echtscheiding. Natuurlijk moet ook het pensioen voor uw personeel goed geregeld zijn. Wij doen u graag een voorstel.

Hulp nodig bij accountancysalarisadministratiebelastingadviesHRM-servicesjuridisch adviesorganisatieadvies

Accountancy

Wij helpen u bij het inrichten van een overzichtelijke financiële administratie en leggen desgewenst ook een koppeling naar uw medische administratie.

Salarisadministratie

Hebt u een aantal werknemers in dienst? Met de online software speciaal voor de salaris- en personeelsadministratie bent u verzekerd van continuïteit.

Belastingadvies

Belasting besparen? CapsNobel adviseert en verzorgt de aangiftes voor onder andere omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelastingen.

Financiële planning

Een financiële levenslijn laat zien of u voldoende reserves opbouwt om uw doel te realiseren. Onze planners kijken naar uw totale financiële positie en rekenen diverse scenario’s door.

Juridisch advies

Hulp bij vaak en minder vaak voorkomende vragen zoals de juiste rechtsvorm, contracten, werken met ZZP’ers en conflictbemiddeling praktijkhouders.

Organisatieadvies

Investeringen, groei en ontwikkeling, de juiste koers bepalen, maar ook bij praktijkwaarneming of de verdeelmethode binnen de vakgroep bieden wij u graag de helpende hand.

Switch The Language

  Vanuit onze vestigingen in Breda, Goes en Halsteren ondersteunen wij klanten uit alle denkbare branches. Of u nu een starter, zelfstandig ondernemer, medisch specialist, eigenaar van een groot of juist wat kleiner bedrijf bent: onze medewerkers staan altijd voor u klaar om uw vragen op financieel en fiscaal gebied te beantwoorden.